Galvaniskt skydd mot korrosion – appliceras som färg!

Galvaniskt skydd mot korrosion – appliceras som färg!

Se vår webbutik

Galvaniskt skydd mot korrosion – appliceras som färg!

Se vår webbutik
ZINGA tekst logo

1-komponent, snabbtorkande skydd mot korrosion

 • Används som färg; med pensel, rulle och färgspruta
 • Ersätter och reparerar galvanisering och metallisering
 • Produktet omöjliggör underkrypning, sprickning och flagning
 • 120μm (2 skikt) uppnår alla korrosionsklasser och NORSOK M-501
 • Kan övermålas
mer teknisk information

Järnvägsbro i Mönsterås, Sverige. Rehabiliterad 2020

Egenskaper och fördeler

Tidsförbrukning är en viktig faktor i den totala kostnadsbilden.
Komplett ZINGA-system: 2 skikt med 1 timmas torktid mellan skikten, utan att kompromissa med hållbarhet och livslängd!

se presentationen

Applicering med spruta

Video visar gvalvanisering med ZINGA på järnvägsspår för
Singapore Tunnelbana

Vissa utvalda referensgrupper

Kajfaciliteter

Konstruktion / Truss

Bilar / lastbilar / släpvagnar

Tankanläggning

Sötvatten / Saltvatten

Infrastruktur

Se fler referenser

Kontakta oss om du behöver fler referenser till dina projekt

Vanliga frågor

Vad är ZINGA?

ZINGA är ett flytande zink som appliceras på järn och stål som skydd mot korrosion.
Appliceringsmetoden är som med färg; med pensel, rulle och färgspruta.

Skyddet kan jämföras med varmförzinkning och metallisering.

Hur fungerar det?

Ren zink på rent stål ger en elektrokemisk reaktion.
Med ZINGA mäts reaktionen till ett minimum av 1 Volt.

Spänningen innebär att korrosion inte kan uppstå. Underkryp (rost inuti beläggningen) med efterföljande blåsor, sprickor och flagningar uppstår inte.

Vad är livslängden?

ZINGAs egenskaper och extrema hållbarhet kan jämföras med varmförzinkning och metallisering.
Zinkbeläggningens hållbarhet bestäms av yttre påverkan: i vilken utsträckning zink exponeras för eller påverkas av föroreningar.

Är Zinga färg?

Nej, ZINGA är inte färg utan flytande metall som appliceras som färg.
ZINGA består av 96% ren zink, tillsatt 4% bindemedel så att det kan appliceras som en färg.

Finns ZINGA i flera färger?

ZINGA finns endast i naturlig zinkfärg.
Färgen förändras naturligt eftersom zink påverkas av fukt (kondens och regn):

 • Nyligen applicerad: RAL 7001
 • Efter en tid med fukt och regn: RAL 7004
 • Slutligen: RAL 7000
Kan jag måla ovanpå ZINGA?

Ja, du kan måla ovanpå ZINGA med kompatibel färg. Se separata instruktioner på sidan “TEKNISK SUPPORT”

Vad är katodiskt skydd?

Katodiskt skydd är baserat på ett annat material än korroderande stål.
När zink kommer i direktkontakt med stål uppstår en elektrokemisk reaktion mellan de två metallerna (zink och stål).
Zinken offrar sig själv och korrosion på stålet är omöjligt. Reaktionen mäts vid (konstant) minimum 1 Volt och gör korrosion, underkrypning (korrosion under beläggningen) och flagning omöjlig.

Hur snabbt torkar ZINGA?

ZINGA torkar snabbt. Torktiden beror på flera faktorer:

 • Hur mycket utspädning har tillsatts
 • Hur tjock beläggningen appliceras
 • Ventilation
 • Temperatur

I genomsnitt anges följande torkningstider (vid + 20 ° C och med god ventilation):

 • Dammtorr efter ca. 10 minuter
 • Beröringstorr efter ca. 20 minuter
 • Ny beläggning kan appliceras efter ca. 40-60 minuter (Se tekniskt datablad för mer information)
 • Hanteringstorr efter ca. 2,5 timmar. (En tung balk av stål kan lyftas med en kedja utan att skada beläggningen)
 • Redo för ommålning: efter ca. 4-6 timmar (Se tekniskt datablad för mer information)
Hur länge är ZINGA hållbart?

ZINGA har ingen begränsad hållbarhet när den förvaras i försluten, tät förpackning

Är ZINGA naturvänligt?

ZINGA innehåller utspädningsmedel i flytande form (före applicering och torkning).
När beläggningen är helt torkad är den fri från toxiner.

Val av skyddande beläggning

KOSTNADER
Korrosionsskydd är ofta förknippat med höga kostnader.

EFFEKTIVITET
Tidsförbrukning är en viktig faktor i den totala kostnadsbilden. Komplett ZINGA-system: 2 skikt med 1 timmas torktid mellan skikten, utan att kompromissa med hållbarheten!
ZINGA kallas därför för ett mycket kostnadseffektivt skyddssystem.

KATODISKT SKYDD?
Aktivt katodiskt skydd över traditionellt passivt barriärsystem (färg) ger påvisbart bättre hållbarhet.

UNDERHÅLL I FREMTIDEN
Beläggningen måste motstå påverkan som den förväntas utsättas för. Underhåll är ofta förknippat med komplicerad åtkomst (t.ex. brokonstruktioner, offshore och andra marina strukturer etc.) och därför stora merkostnader.
Välj därför beläggningar med längsta möjliga hållbarhet, som kräver minimalt underhåll och samtidigt är lätta att använda: ZINGA 1-komponent, galvaniskt skydd har alla dessa viktiga egenskaper!

Förenklar och förbättrar förbehandlingen

Det slutliga resultatet av ytbehandlingen blir aldrig bättre än kvaliteten på förbehandlingen!

läs mer
Läs mer