Galvaniskt skydd mot korrosion – appliceras som färg!

gå till produkter

Galvaniskt skydd mot korrosion – appliceras som färg!

Se vår webbutik

Galvaniskt skydd mot korrosion – appliceras som färg!

Se vår webbutik

Vad används ZINGA till?

Läs mer

Effektiv, katodisk skydd
med minimalt framtida vedlikehold

Egenskaper och fördeler med katodiskt skydd

se presentationen

Applicering med spruta

 

Vissa utvalda referensgrupper

Kajfaciliteter

Konstruktion / Truss

Bilar / lastbilar / släpvagnar

Tankanläggning

Sötvatten / Saltvatten

Infrastruktur

Se fler referenser

Obekanta möjligheter

Rostiga högspänningsmaster

Regalvaniserad med nytt zink

titta på video läs mer

Effektiv rehabilitering av stålbroar

Katodisk skydd med flytande zink

läs mer

Vanliga frågor

Vad är ZINGA?

ZINGA är ett flytande zink som appliceras på järn och stål som skydd mot korrosion.
Appliceringsmetoden är som med färg; med pensel, rulle och färgspruta.

Skyddet kan jämföras med varmförzinkning och metallisering.

Hur fungerar det?

Ren zink på rent stål ger en elektrokemisk reaktion.
Med ZINGA mäts reaktionen till ett minimum av 1 Volt.

Spänningen innebär att korrosion inte kan uppstå. Underkryp (rost inuti beläggningen) med efterföljande blåsor, sprickor och flagningar uppstår inte.

Vad är livslängden?

ZINGAs egenskaper och extrema hållbarhet kan jämföras med varmförzinkning och metallisering.
Zinkbeläggningens hållbarhet bestäms av yttre påverkan: i vilken utsträckning zink exponeras för eller påverkas av föroreningar.

Är Zinga färg?

Nej, ZINGA är inte färg utan flytande metall som appliceras som färg.
ZINGA består av 96% ren zink, tillsatt 4% bindemedel så att det kan appliceras som en färg.

Finns ZINGA i flera färger?

ZINGA finns endast i naturlig zinkfärg.
Färgen förändras naturligt eftersom zink påverkas av fukt (kondens och regn):

 • Nyligen applicerad: RAL 7001
 • Efter en tid med fukt och regn: RAL 7004
 • Slutligen: RAL 7000
Kan jag måla ovanpå ZINGA?

Ja, du kan måla ovanpå ZINGA med kompatibel färg. Se separata instruktioner på sidan “TEKNISK SUPPORT”

Vad är katodiskt skydd?

Katodiskt skydd är baserat på ett annat material än korroderande stål.
När zink kommer i direktkontakt med stål uppstår en elektrokemisk reaktion mellan de två metallerna (zink och stål).
Zinken offrar sig själv och korrosion på stålet är omöjligt. Reaktionen mäts vid (konstant) minimum 1 Volt och gör korrosion, underkrypning (korrosion under beläggningen) och flagning omöjlig.

Hur snabbt torkar ZINGA?

ZINGA torkar snabbt. Torktiden beror på flera faktorer:

 • Hur mycket utspädning har tillsatts
 • Hur tjock beläggningen appliceras
 • Ventilation
 • Temperatur

I genomsnitt anges följande torkningstider (vid + 20 ° C och med god ventilation):

 • Dammtorr efter ca. 10 minuter
 • Beröringstorr efter ca. 20 minuter
 • Ny beläggning kan appliceras efter ca. 40-60 minuter (Se tekniskt datablad för mer information)
 • Hanteringstorr efter ca. 2,5 timmar. (En tung balk av stål kan lyftas med en kedja utan att skada beläggningen)
 • Redo för ommålning: efter ca. 4-6 timmar (Se tekniskt datablad för mer information)
Hur länge är ZINGA hållbart?

ZINGA har ingen begränsad hållbarhet när den förvaras i försluten, tät förpackning

Är ZINGA naturvänligt?

ZINGA innehåller utspädningsmedel i flytande form (före applicering och torkning).
När beläggningen är helt torkad är den fri från toxiner.

Förenklar och förbättrar förbehandlingen

Det slutliga resultatet av ytbehandlingen blir aldrig bättre än kvaliteten på förbehandlingen!

läs mer
Läs mer