Löser upp och avlägsnar effektivt lösliga salter

Lösliga klorider, sulfater och nitrater finns på ytor överallt. Dessa salter drar fukt genom beläggningen som orsakar blåsor, sprickor, korrosion och avskalning, liksom ofta försvagning av stålkonstruktionen. Detta innebär förlorad produktivitet, stora extra kostnader och fara.

CHLOR * RID är naturvänligt, biologiskt nedbrytbart och löser effektivt bort alla lösliga salter. Beredningen blir enklare och mer kostnadseffektiv.

Test i laboratorier och i fält bekräftar att högtrycksrengöring med enbart vatten inte räcker för att ta bort salter. Blåsrengöring (våt eller torr sandblästring) räcker inte ensam.

  • Blanda i vattnet genom våt / våt sandblästring,
  • Rengör vid behov med en högtryckstvätt
  • Blandningsförhållande 1:30 -1:60, avhegig av behov
  • Biologiskt nedbrytbar