CHLOR*RID saltfjerner

CHLOR*RID løser opp og fjerner oppløselige salter som klorider, sulfater og nitrater. CHLOR*RID blandes i rensevannet i anbefalt ratio, avhengig av hvor forurenset overflaten er.

Èn omgang med høytrykkspyleren er i de fleste tilfeller nok. Ved bruk av Vapour-blåser (våt-blåser), injiseres CHLOR*RID i stråledysen og full effekt med kun en operasjon oppnås.
Overflatebeleggets holdbarhet avhenger av riktig utført forarbeidet. Overflaten må være helt ren og fri for salter og andre forurensninger. Mangelfull rensing får ofte fatale følger, med tidlig nedbrytning av belegget.

  • Blandes i vannet ved våtrens / våtsandblåsing,
  • Eventuelt etterrens med høytrykkspyler
  • Blandingsforhold 1:50 -1:100
  • Biologisk nedbrytbart
Click me!

HOLD*BLAST

Forhindrer flash-rust

Miljøvennlig passivator, som utsetter flash-rust i flere dager. Blandes med rent vann og stålflaten renses høytrykkspyler, eventuelt blandes i vannet ved våtblåsing / støvfri sandblåsing.

Overflatekorrosjon oppstå når den våte overflater møter atmosfærisk oksygen og flash-rust oppstår. Dette elimineres ved bruk av HOLD*BLAST,  som passiverer overflaten og stopper dannelse av overflaterust i flere dager.

  • Blandingsforhold 1:50 – 1:100 med rent vann
  • Blandes i vannet ved våtrens (støvfri sandblåsing)
  • Eventuelt høyttrykkrens etter tørr sandblåsing
  • Biologisk nedbrytbart

Anbeflaes brukt av de fleste store malingsprodusenter, blant andre Jotun.

Click me!