Regalvanisert høyspentmast!

Den første masten for Statnett på Karmøy er ferdig regalvanisert!

Mastene er inne på Hydros anlegg på Karmøy som stiller strenge krav til null svevestøv og annet annet avfall i nærheten til deres produksjonsanlegg med strategiske ventilasjonsanlegg. I tillegg er masten på en parkeringsplass. Det ble derfor rigget stillas rundt maste og deretter tildekket. Det ble derfor i dette tilfellet ikke bruk for sertifiserte klatrere, og overflatebehandlingen ble utført fra stillaset. Hydro og Statnett er tilfredse med løsningen og utførelsen. 

Honnør til entreprenør Uniprotect AS for vel utført arbeid så langt!

Neste mast blir utført på samme måte i uke 38, 2021