Utsättar fllashrost i flere dagar!

HoldBlast är en miljövänlig passivator som kemiskt ändrar den aktiva metallytan till ett mycket mindre reaktivt tillstånd och därför exponerar flash-rost oftast i flera dagar. Inget finns kvar på stålet som kan försämra vidhäftningen eller beläggningens kvalitet.

Det är hur du gör det:

  • Blandningsförhållande 1:50 – 1:100 med rent vatten, avhengig av behov
  • Blanda i vattnet genom våtrengöring (dammfri sandblästring)
  • Applicera med högtryckstvätt efter torr sandblästring
  • Rekommenderas för användning av de flesta större färgproducenter, inklusive Jotun.

Våtblästrad för 5 månader sedan!

Efter blästring med vatten och sand lagrades bilen torr inomhus. Efter fem månader fanns det fortfarande inget antydan till rost.