ZINGA i Skandinavien

ZINGA AS har sedan 2011 varit ansvarig för distributionen av ZINGA i Norge. ZINGA Sweden AB grundades 2014, och ansvarar också för den marina- och offshore-sektorn i Danmark. I januari 2021 utvidgades detta till att även gälla alla sektorer på Island, Grönland och Färöarna.

ZINGA Worldwide

ZINGA produceras av Zingametal i Belgien, som 1973 utvecklade ZINGA i samarbete med universitetet i Ghent. Målet var att hitta ett reparationssystem för varmförzinkning, vilket de lyckades göra. Senare visade det sig att ZINGA också är en utmärkt katodisk skydd som ensamt system, och even som primer i Duplex Systemer.

ZINGA är idag representerat i mer än 100 länder som genomför och upplever lösningar för ständigt nya strukturer och områden. Upplevelserna gynnar vår egen marknad.

Kontakta oss gärna för mer information