Vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur langs vei, bane og salte kysten

se presentationen
30 prosjekter i norge
.
REKKVERK.
....
BRULAGER
.
brukabler
.
KULVERT
.
Autovern
.
Zinga til å reparere varmgalvanisert stolpe
stolper
.
innstøpt rekkverk
.

Snart 30 år uten vedlikehold

I Norge finnes 3 ZINGA-behanldede bruer som ikke har hatt behov for vedlikehold i nesten 30 år. Felles for bruene er at de er beskyttet med 120 μm ZINGA.  Kalvøybrua i indre Oslofjord ble regalvanisert med “etterfylling” av mer ZINGA i 2014, etter 29 år. 

Seimsbrua – Uten vedlikehold i 27 år
HØGA BRU – Uten vedlikehold i 27 år
Kalvøybrua – Vdlikeholdsfri i 29 år
Se bruer uten vedlikehold i 26-29 år

ZINGA Duplex System

Det er ofte ønske eller krav om en spesiell farge. ZINGA blir galvanisk grunning i systemet, med alle de fordelene som galvanisk beskyttelse gir, pluss effekten av et mellom- og toppstrøk: Sinken (ZINGA) aktiveres ikke (ofrer seg ikke) før mellomstrøk og toppmaling er skadet eller har startet sin nedbryting og sinken dermed blir eksponert.

SYNERGIEFFEKTEN AV ZINGA I DUPLEX: 
Livslengden av sinken (ZINGA) + livslengen av malingen + 50%

  • ZINGA Duplex “on-shore” gir synergifaktor 2,5
  • ZINGA Duplex “off-shore” gir synergifaktor 1,6
2014: Hausmanns bru
1997: HELL BRU
2003: Skamsar bru
2001: Bommestasd bru