Katodiskt skydd på tankanläggningar

ZINGA med övermålning är en bra katodisk Duplexlösning. Systemet förhindrar tidig nedbrytning och motverkar underkrypning, sprickbildning och avflagning vilket annars leder till snabbt ökande korrosionsskador.