Autovern regalvaniserat med ZINGA

Autovernet var regalvaniserad med ZINGA. Efter högtrycksrengöring applicerades 120 my. Bilden ovan visar samma autovern efter 13 års exponering.