Fel val av bultar fixerade med ZINGA

    • Ägare: Uppsala Stad
    • Entreprenör: CONZI AB
    • År: 2020
    • System: Blästring till Sa 2,5 + 120my ZINGA katodiskt skydd i kombination med lämplig fett

Standardbultar användes som gjutits i baselementet och korroderade mycket snabbt.
Lösningen var att sandblästra bultarna och sedan applicera ZINGA galvaniskt skydd och fett.

Fråga oss gjerna om proceduren.

Uppsala stadsbussdepå

I Fyrislund utanför Uppsala uppfördes en ny stadsbussdepå för kollektivtrafik, och WSP har tillsammans med White Arkitekter ett generalkonsultåtagande för projektering samt projekt- och byggledning

Den nya stadsbussdepån har kapacitet för 180 bussar av olika modeller och möjlighet att i framtiden kunna utöka med ytterligare 40 bussar. Depån innefattar en verkstads- och administrationsbyggnad, en servicehall inklusive tvätthall, förrådsbyggnad, yta för miljöstation, gasbyggnad samt bussramper för uppställning och laddning eller tankning av bussar.

En stor utmaning i projektet är att den nya stadsbussdepån ligger i direkt anslutning till den befintliga regionbussdepån med dess gasanläggning, vilket ställer höga krav på säkerheten. Det är dessutom av yttersta vikt att regionbussverksamheten inte får några hinder eller störningar under projektets gång.