Ett kraftverk har flera utmaningar

Kraftverket har olika element i helt olika frätande miljöer. De kan begravas i sand och jord, och i kontakt med vatten, vilket kräver olika ZINGA-system.

Systemer

För korrosiv luft

  • ZINGA 60 µm
  • Zingalufer 80 µm
  • Zingafinish 100 µm

Begravd i marken

  • Aquazinga 80 µm
  • Zingaceram 2×120 µm

Element i vatten

  • ZINGA 60 µm
  • Zingatarfree 2×100 µm.