Vattenturbiner kräver extremt skydd

GUGLER Water Turbines GmbH är en österrikisk ledande utvecklare och leverantör av turbiner för vattenturbiner och kraftverk. Katodiskt skydd var viktigt och valet föll på ZINGA Duplex som visar extrem hållbarhet.

System över vatten

ZINGA 60 µm 
Zingalufer 80 µm
Zingafinish* 100 µm 

System under vatten

Aquazinga 80 µm
Zingaceram HS* 2×120 µm 

*) Under “PRODUKTER” finns en fullständig beskrivning av de olika produkterna