Rehabilitering av brulager

Regnvatten kommer inte på brulagren, vilket därför påverkas av vägsalt. Tillgången att utföra underhåll är också komplicerad och omfattande. Katodiskt skydd och minimalt framtida underhåll är viktiga faktorer. Bilderna visar ett testprojekt i Sverige 2016. Rehabiliteringen genomfördes helt på några timmar, samma dag.

Rengörs till SA 2,5

Komplett färdigt system samma dag

System

ZINGA 2×90 µm