Lyftkranar rehabiliterade med ZINGA Duplex System

Kranarna och rören från dammanläggningen rehabiliterades med samma system.

System

ZINGA 60-80 μm
ZINGACeram HS 40 μm + 100 μm
ZINGACeram PU 60-80 μm