Skyddet tål dubbdäck och kedjor

Tuffa förhållanden

Efter 1 år: 180 my ZINGA tål stark mekanisk påverkan från kedjor och dubbdäck under den första vintersäsongen!
Allt stål, med undantag för körfält och vägräcken, behandlas med ZINGA

Inga svagheter efter mycket salt. Räcken behandlas också med ZINGA.

Zinken på framsidan är delvis sliten av färjorna. Lätt att reparera: Rengör + applicera mer zink.

Inga skador från piggdäck och kedjor.