Hela den bärande strukturen genom 4 våningar målades om med katodiskt skydd

  • Plats: Falun Sjukhus
  • År: 2017
  • System: Blästring till Sa 2,5 + ZINGA katodiskt skydd + brandskydd + toppfärg:
  • ZINGA 1 x 80-100 µm DFT
  • Sealer: TEKNOS Primer 5, 1 x 30 µm DFT
  • Brannskydd: HENSOTHERM K3, 400-450 µm DFT
  • Top coat: TEKNODUR 50, 30-40 µm DFT

Hela den bärande strukturen på 4 våningar målades om med katodiskt skydd

Stålpelarna (12m höjd) och tvärställningar på de fyra parkeringsnivåerna vid Falun Hospital, under  helikopterdäcket, har renoverats med ett flerskiktssystem med produkter från olika leverantörer, varav ZINGA som grundfärg. Hela systemet var toppbelagt med ett brandhämmande system.