Katodiskt skyddad; snabbt, effektivt och med lång livslängd

  • Ägare: Trafikverket
  • Entreprenör: Leon Entreprenad
  • System: Blästring till Sa 2,5 + 150my ZINGA katodiskt skydd

Nödvändig stängning av väg- och tåglinje kräver korta projekttider

Järnvägsbroar är ett exempel på kritiska strukturer som kräver underhåll. Tillgången är dock ofta komplicerad och stängningen kräver stora resurser och är av stor betydelse för kollektivtrafiken och tillgängligheten.

Nödvändig stängning av väg- och tåglinje på Sveriges östkust innebär stängning av strategiskt viktiga transportlinjer. Inte minst är det förknippat med stora kostnader.

Ytskydd med ZINGA ger följande viktiga fördelar:

  • Kortast möjliga driftstopp
  • Längsta möjliga hållbarhet
  • Minsta möjliga framtida underhåll

Ferdigbehandlad

Rengöring, blästring och två skikt med galvaniskt skydd appliceras snabbt, med endast en timma mellan skikten.
120 min ZINGA uppnår alla korrosionsklasser.

Före rehabilitering

Mycket rost och föroreningar måste tas bort innan applicering