ZINGA reparerar skadad, svetsad och modifierad varmförzinkning

Galvaniserade balkar på en bro förstärktes med nytt, svetsat stål.
Övergången och det svetsade området skyddades med ZINGA galvanisk zink