Valet av ZINGA i kritiska områden resulterade i mindre underhåll

Problemområden: Ombordstigningsbroarna är i form av en teleskopisk lösning för att nå dörren på planet. Avståndet där varierar i varje fall. Längst ner finns en skena på vilken hela konstruktionen glider på stålhjul när den dras in och ut. 

Tidigare använde FMT Trelleborg Epoxy i dessa skenor, med efterföljande problem och underhållsarbete. År 2014 bytte de till att använda ZINGA där liksom på många andra delar av alla de olika broarna de producerade för både fartyg och flygplan vid kajer och flygplatser runt om i världen.

2019 mötte de tyvärr väggen i konkurrens med de stora kinesiska producenterna och var tvungna att stänga all produktion. Men det var ett äventyr när de gick på. Tack så mycket för många trevliga möten i deras produktionslokaler, på Trelleborg i södra spetsen av Sverige.