Kenya Lamu Port (hamn) är transportkorridoren mellan Sydsudan och Etiopien, även känd som Lamu Corridor. På grund av den mycket frätande miljön krävdes katodiskt skydd på all förstärkning i alla delar av projektet. ZINGA valdes som system.

System

ZINGA 40 μm