Full rehabilitering av starkt korroderat stål

    • Ägare: Trafikverket
    • Entreprenör: IPM Norden AB
    • År: 2017
    • System: Blästring till Sa 2,5 + 150my ZINGA Katodiskt Skydd

2 skikt och färdigt system

Efter blästring appliceras 2 skikt ZINGA med endast 1 timmes torkningstid mellan skikten.

Färgen utvecklas

Zink oxiderar. Detta påverkar utvecklingen av färgen som kommer att bli jämn zinkgrå färg.

Delvis starkt korroderad

Broar med tung trafik under hela året kommer också att utsättas för användning av vägsalt under vintern. Detta orsakar extra slitage på stålet. Rent zinkskydd ger katodiskt skydd och underkorrosion är inte möjlig.