Ferdigrehabiliterad inom 4 dagar.

  • Ägare: Trafikverket
  • Entreprenör: Leon Entreprenad
  • År: 2020
  • System: Blästring till Sa 2,5 + 150my ZINGA Katodiskt Skydd

Nödvändig stängning av väg- och tåglinje kräver korta projekttider

Järnvägsbroar är ett exempel på kritiska strukturer som kräver underhåll. Tillgången är dock ofta komplicerad och stängningen kräver stora resurser och är av stor betydelse för kollektivtrafiken och tillgängligheten.

Nödvändig stängning av väg- och tåglinje på Sveriges östkust innebär stängning av strategiskt viktiga transportlinjer. Inte minst är det förknippat med stora kostnader.

Ytskydd med ZINGA ger följande viktiga fördelar:

  • Kortasta möjliga driftstopp
  • Längsta möjliga hållbarhet
  • Minst möjligt framtida underhåll

Fullt skydd

System: 150 min ZINGA, appliceras i två lager samma dag. Endast 1 timmes torkningstid krävs mellan skikten.