Ferdig rehabiliterad inom 4 dagar.

  • Ägare: Trafikverket
  • Entreprenör: IPM Norden AB
  • År: 2020
  • System: Blästring till Sa 2,5 + 150my ZINGA Katodiskt Skydd

Nödvändig stängning av väg- och tåglinje kräver korta projekttider

Järnvägsbroar är ett exempel på kritiska strukturer som kräver underhåll. Tillgången är dock ofta komplicerad och stängningen kräver stora resurser och är av stor betydelse för kollektivtrafiken och tillgängligheten.

Nödvändig stängning av väg- och tåglinje på Sveriges sydkust innebär stängning av strategiskt viktiga transportlinjer. Inte minst är det förknippat med stora kostnader. I det här projektet var det redo att sätta sliprar tillbaka på bron tre dagar efter byggandet av byggnadsställningen började!
JMP Norden säger att de hade behövt tre dagar längre med ett traditionellt färgsystem

Ytskydd med ZINGA ger följande viktiga fördelar:

  • Kortast möjliga driftstopp
  • Längsta möjliga hållbarhet
  • Minsta möjliga framtida underhåll

Förbehandlingen kan starta

Slipers måste först tagas bort innan förbehadling

Fullt skydd

System: 150 my ZINGA, appliceras i två lager samma dag. Endast 1 timmes torkningstid krävdes mellan skikten.

Efter ett års exponering

Inga brister observerades.

inga brister

Inga brister i beläggningen. Zinkskyddet har fått en naturlig, fin färg efter att ha påverkats av det salta havet nära vid.

alt brunt er inte rost

Några utvändiga, bruna fält efter påverkan av slipers på bron.

tål betong bra

ZINGA tål god kontakt med betong. Kan even användas som skydd i betong, till exempel på ingjutna broräcken.

tål betong bra

ZINGA tål god kontakt med betong. Kan even användas som skydd i betong, till exempel på ingjutna broräcken.