Komplicerad åtkomst kräver smarta lösningar

  • Ägare: Trafikverket
  • Entreprenör: Leon Entreprenad
  • År: 2020
  • System: Blästring till Sa 2,5 + 150my ZINGA Katodiskt Skydd

Kritiska strukturer där skyddets hållbarhetstid är viktigt

Järnvägsbroar är ett exempel på kritiska strukturer som kräver underhåll. Tillgången är dock ofta komplicerad och stängningen kräver stora resurser och är av stor betydelse för kollektivtrafiken och tillgängligheten.

Därför är följande element mycket viktiga:

  • Kortast möjliga driftstopp
  • Längsta möjliga hållbarhet
  • Minsta möjliga framtida underhåll

Galvanisk skyddad

150my ZINGA innebär lång hållbarhet och minimalt framtida underhåll. Zink bryts ner med en naturlig offertakt. Venamo ligger långt från kusten och industrin så det kommer att bestå i många år. Zink ser också bra ut i naturen.

Klar for rehabilitering

Kraftigt korroderat stål kräver hötryckstvätt och sandblästring till Sa 2,5

Fullt skydd

System: 150 min ZINGA, appliceras i två lager samma dag. Endast 1 timmes torkningstid krävdes mellan skikten

Broräcken i betong

ZINGA tål direktkontakt med betong. 2 timmar efter att zinken är torr kan den gjutas in.