Skadad varmförzinkning repareras enkelt med ZINGA

    • Ägare: Trafikverket
    • Entreprenör: IPM Norden AB
    • År: 2017
    • System: Rensa galven, rugga opp ytan + applicera 2 skikt med ZINGA

ZINGA är 100% kompatibel med varmförzinkning.
Med rätt förbehandling reparerar ZINGA skadade, slitna, modifierade och svetsade varmförzinkade ytor

Förarbete

Högtrycksrengöring med rent vatten. Om mätningarna visar höga saltvärden blandas ChlorRid-saltlösningsmedel i vattnet

Ytan ska vara ruggad

Blästring är den rekommenderande metoden. Alternativ förbehandling är doch möjlig, som här med Bristle Blaster (små områden)

Zink måste röras om nogra

Zinkmolekylerna är tunga och sjunker snabbt till botten. Kraftig omrörning är viktigt för att skapa en jämn, homogen massa.