ZINGA på “steam pipes” verkar vara en bra lösning

Steam pipes på fartygsdäck utsätts för allvarliga påkänningar och är ett konstant och korrosivt problem. Under ett helt år har vi nu testat ZINGA som skydd på ett fartyg i USA. Resultatet ser lovande ut hittills, och rapporten kommer snart att finnas tillgänglig.

System

ZINGA 2×90 μm