38.000 kvm lastrum skyddat med ZINGA

Bulkfartyget frakter stenar och mineraler. Lasten släpper ned 25 meter in i lastrummet från kranar på kajen. Endast skydd: 180 μm ZINGA. Skydd med extrema egenskaper.

System

ZINGA 2×90 μm