Obehandlad i 19 år

Stålet har lämnats obehandlat i 19 år innan det behandlades med ZINGA 2013.

En salt utmaning!

Statens vegvesen kräver maximalt 20 mg / kvm salt på stålytan innan en ny beläggning appliceras. I detta projekt är det omöjligt att få saltnivån under 60 mg / kvm. I samråd med ägaren beslutades ändå att genomföra projektet.

Inspektion efter 3 år (2016)

Skyddet höll sig bra, även med höga saltnivåer. Det visade inga svagheter, utom i vissa områden med klart flera förberedelser; liten eller ingen sandblästring och att den applicerades för tunn beläggning.

Inspektion efter 6 år (2019)

Skyddet håller fortfarande bra.
Områdena med otillräcklig förberedelse var naturligtvis ännu tydligare nu och rekommenderas att repareras.

System

ZINGA 2×90 μm