Obehandlat stål rehabiliterat efter 20 år

Losna Färjekaj

Baserat på det goda resultatet på Husevåg färjekaj, beslutades att använda samma system på Losna Färjekaj.
Projektet slutfördes 2018.

CHLOR*RID Saltlösare

CHLOR*RID Saltlösare användes för att avlägsna salt.
Starkt korroderat stål med mycket höga saltnivåer efter att ha lämnats obehandlat i 20 år, rengjordes till en acceptabel nivå med endast 1 högtryckstvätt med CHLOR * RID.

System

ZINGA 2×90 μm