Pirhögar i saltvatten

Irish Department of Marine and Natural Resources beställde detta projektet. Ett projekt med stora utmaningar och ett överraskande bra resultat. Piren ansluts och används av en fiskerianläggning.

Projektet karaktäriserades av den mycket speciella situationen med extrem korrosivitet (högsta mätningar i Europa), frekventa tidvattenförändringar och stor skillnad mellan hög och lågvatten. Därför måste rengöring och applicering utföras så snabbt som möjligt när tidvattnet var som lägst.

System

ZINGA 150 μm applicerades i flera avbrutna rundor på grund av frekventa tidvattenförändringar. Projektet slutfördes när tidvattnet var ute.

Inspektion

Projektet genomfördes år 2000. De små bilderna var från en inspektion som genomfördes 2014. Det antas att skyddet kommer att pågå i minst ytterligare 10 år.