1200 ton ZINGA till världens största kolkraftverk

Varmgalvanisering specificerades ursprungligen för hela projektet. Eftersom de största elementen var för stora för galvaniseringsbadet, behandlades dessa med 120μm ZINGA. Den praktiska och enkla implementeringen med ZINGA innebar att totalt 1200 kg användes i projektet!

Guangdong Lufeng Jiahuwan Power Plant