Regalvaniserade högspänningsmaster med fastsättning under marknivå

Masterna var regalvaniserade med ZINGA. Under marknivå applicerades också en skyddande Tarfree MIO.

System

Över marknivå: ZINGA 2 x 60 μm
Under marknivå: ZINGA 80 μm + Tarfree MIO 80 μm