10.000 kvm rehabiliteras med ZINGA Duplex

Dammens rörsystem och byggmaskiner renoverades fullständigt med ZINGA Duplex System. Anläggningen ligger vid Voltaelven i sydöstra Ghana.

System

ZINGA 1×60 µm 
ZINGACERAM HS 1×80 µm 
ZINGACERAM PU 1×60 µm