Regalvaniserad med ZINGA

Nitratinnehållande gödselmedel från närliggande gårdar rinner genom kulverna under kraftigt regn. Galvaniseringen var tärat bort inom två år och kunde leda till bärande försvagning och kollaps. Regalvanisering gjort med ZINGA. Uppföljning och applicering av mer ZINGA vid behov: Högtrycksrengörare + 1 skikt med sprutpistol (aldrig mer blästrerengöring).

System

Högtryckstvätt 700 BAR
Blästrerengöring till SA 2,5 – Rz 50-70 μm
ZINGA 2×90 μm