Reparerad och regalvaniserad kulvert

Kulvertar utsätts för både tungt gödselmedel och annan förorening från bilar och tunga transporter. Ytan rengjordes därför först med högtrycksrengöring med 350 bar med rent vatten tillsattes något jäsmedel för att avlägsna alla föroreningar, samt ge rätt renhet SA 2,5 och profil på Rz 50-70 μm.

Ferdig re-galvaniserad

System

ZINGA 2×90 μm