Kulvertar rehabiliterade med ZINGA filmgalvanisering

Kulvertane rehabiliterades med högtryckstvätt tillsatt CHLOR*RID 1:100 i rengöringsvattnet. Sedan applicerades 2×60 μm ZINGA. Systemet har nu blivit en föredragen utföringsform.

System
  • Högtryckstvätt 220 Bar med CHLOR*RID 1:100
  • ZINGA 2×60 μm