Bommestad bro, E-18 i Vestfold

På grund av komplexiteten i strukturen valde Statens vegvesen ZINGA Duplex System över termiskt sprayat zink med övermålning. Efter 18 år är skyddet fortfarande mycket bra. Det visar sig att ZINGA är ett bra alternativ till termisk sprayning av zink. Dessutom är applikationen betydligt enklare och mindre resurskrävande. Ingen speciell utrustning krävs.

system
  • ZINGA 60 μm
  • SPK Mellanlack*
  • SPK 118 Topplack*

    *Inte längre tillgänglig