ZINGA Duplex System – Skamsar bro, Oppland

Bron rehabiliterades 2003. Bilderna är från huvudinspektionen 2011. Inga skador observerades. En ny inspektion genomfördes senare 2016 och systemet visar sig vara i gott skick.

system
  • ZINGA 2×60 μm
  • Jotun Correx 50 μm