ZINGA Duplex System,1997

Hell bru, Trøndelag

 • 1997: Ytbehandlad med ZINGA Duplex System
 • Eier: Statens Vegvesen
 • Entreprenør: Brumaling AS
 • Bilderna är från 2016
 • 2018: Inget underhållsbehov

ZINGA Duplex System, 2001

Bommestad bru, E-18, Vestfold

 • 2001: Ytbehandlad med ZINGA Duplex System
 • Eier: Statens Vegvesen
 • Bilderna är från 2017
 • Skyddet är mycket bra och behöver inte underhållas

ZINGA Duplex System, 2003

Bommestad bru, E-18, Vestfold

 • 2003: Ytbehandlad med ZINGA Duplex System
 • Eier: Statens Vegvesen
 • Entreprenør: Sandblåseservice AS
 • 2016: Skyddet är fortfarande mycket bra
 • Bilderna är från 2014

ZINGA Dupex System, 2014

Hausmanns bru, Oslo

Krävande struktur med smidesjärndetaljer. Bron korsar Akerselva i centrala Oslo och utsätts för mekaniska påfrestningar från fordon, vägsalt och vandalisering.

 • 2014: Ytbehandlad med ZINGA Duplex System
 • Eier: Oslo Kommune
 • Enrtreprenør: Consolvo Overflate AS
 • Bilderna är från efter avslutad 2015