ZINGA Duplex System – Hell bro, Trøndelag

Systemet visar inga tecken på försvagning eller fel efter 21 år. Övermålningen har dock börjat brytas ner på platser, men under ligger 120 my ren zink som skyddar stålet under många år framöver.

system
  • ZINGA 120 μm
  • ALK-KK 116 zinkfosfat* Mellanlack
  • 2 x ALK-KK 118* Topplack

*Inte längre tillgänglig