ZINGA-behandlade helikopterdäck på borrplattformar

Helikopterdäcket rengördes först av UHP-högtrycksrengöraren vid 2700 Bar, vilket tog bort den gamla beläggningen helt och den gamla bläsprofilen kunde behållas. Slamrengöring utfördes i de områden där korrosionen förstörde den gamla profilen.

System
 

UHP Högtryck 2700 Bar
ZINGA 100 μm
Epoxy PU Top Coat