Rehabilitering av galvade räcken i brons full längdx4

    • Ägare: Trafikverket
    • Entreprenör: Alucrom AB
    • År: 2020/21
    • System: Rensa galven, rugga opp ytan med sandpapper och stålborsta + applicera 2 skikt ZINGA

Prosjektleder Abbi Tehyrell

Prosjektleder for bruvedlikeholdet hos Trafikverket i Vestre Götalands län

Färgen utvecklas

Så här ser det ut direkt efter applicering. Med tid och fukt utjämnar färgerna

4 körfält, 4 sidor med räcken

Detta motsvarar 2,8 km x 3 längder = 8400 meter galvaniserat stål som repareras