Rör och ventiler

Kraftverket ligger 100 meter från Röda havet, 120 km söder om Jeddah. På grund av den höga korrosiviteten måste 6000 kvm ventiler och inloppsrör renoveras vart tredje år. Ursprungligen användes traditionella färger tills de behandlades med ZINGA från 2014.

System

ZINGA 2×60 μm