ZINGA Duplex System på världens 4. längsta hängbro

Izmit-bron är 3,3 km lång med en huvudspänning på 1480 meter. Bron förbinder Europa och Asien, 50 km utanför Istanbul stad. Det gick med 90 ton ZINGA, 28 000 liter Zingalufer och 36 000 liter Zingaceram PU-topplack. Projektet tog tre år och slutfördes 2016.

System

ZINGA 60 μm
Zingalufer 80 μm
Zingaceram PU 80 μm