Metalliserad bro rehabiliterad med ZINGA Duplex System

Bron skyddades med 120 μm termiskt sprayat zink och övermålning. Skyddet var i behov av rehabilitering på olika platser. 30% av det gamla zinkskyddet ersattes med 120 μm ZINGA och sedan målades hela ytan med samma färg.

system

ZINGA 120 μm
Sealer + mellanlack + topplack; totalt 200 μm