Korroderade vattentankar

8 starkt korroderade vattentankar behandlades med ZINGA.

System

2×60 μm