Galvaniskt skydd ger minimalt långvarigt underhåll

Procedur för karosseridelar

ZINGA + bilfärgstyper.

  • Ta bort alla aluminiumdelar
  • Rengör med ånga / högtryckstvätt. Lägg gärna till CHLOR*RID saltlösare för att ta bort salt (se separat procedur)
  • Fläktrengörare för Sa2.5. Om du väljer dammfri sandblästring (våtrengöring) kan du med fördel blanda HOLD*BLAST snabbt i vattnet för att undvika blixtrost.
  • Späd ZINGA 15 – 20% (för jämn finish) och applicera 60-80μm DFT (torrfilmtjocklek)
  • Applicera 2K medelstark primer för fordon
  • Sand med 600 sandpapper
  • Applicera överlacken

Procedur för chassi och eventuellt ramar

ZINGA + ZINGATarfree MIO PU

Systemet ger både galvaniskt skydd och förhindrar samtidigt att salt och föroreningar kommer i kontakt med galvaniseringen eller stålet. Det finns inget behov av mer skydd, likvärdigt med Tectyl eller liknande.

  • Samma förberedelse/rengöring som redan beskrivits
  • Späd ZINGA 10% och applicera 80-100 μm
  • Applicera 2×90 μm ZINGA*Tarfree MIO