Användarguide

CHLOR*TEST

Referenser

Datablader
Vad är CHLOR*RID?

CHLOR*RID är en unik, patenterad kemisk produkt för organisk bindning som hjälper till att avlägsna klorider, sulfater, ytsalter och olja.

Lätt att använda

CHLOR*RID är lätt att använda, ger inga hälsoproblem och kräver inga speciella certifieringar.

Naturvänlig

CHLOR*RID är biologiskt nedbrytbart och innehåller inga flyktiga organiska föreningar.