HOLD*BLAST uppskjuter blixtrost i upp till 5 dagar

HOLD*BLAST är en miljövänlig passivator som uppskjuter blixtrost i flera dagar. Ytkorrosion uppstår när våta ytor reagerar med atmosfäriskt syre. Detta resulterar i bildandet av blixtrost, vilket kan elimineras med HOLD*BLAST.

Mer information och referenser kommer snart ….

Tekniskt information