ZINGA jämfört med termiskt sprutad zink

Både termiskt sprutad zink och ZINGA ger katodiskt skydd. Termiskt sprutad zink (TSZ) tillverkas i de flesta fall i kombination med övermålning (Duplex-system). Både TSZ och ZINGA Duplex Systems kan visa god hållbarhet under mycket lång tid. Det finns ingen direkt jämförelse mellan de två systemen. Referenserna nedan visar ZINGA Duplex System efter 22, 87, 16 och 5 år i Norge.

Strukturen för de två metoderna är i princip likadan. Ren zink appliceras direkt på rengjort stål innan skyddande färg appliceras ovanpå zinken. Tillämpningen av de två metoderna är väldigt annorlunda. ZINGA appliceras som en färg utan krav på specialkunskap, medan TSZ kräver både specialutrustning och personal med rätt kunskap. ZINGA kan också appliceras i låga temperaturer och i hög luftfuktighet.

Hell bru
Bommestad bru
Skamsar bru
Hausmanns bru
Hausmans bru

ZINGA reparerar nedbruten TSZ Duplex-system

Bilderna visar övermålad termiskt sprutad zink. På undersidan av bron uppstår typiska skador i trottoaren. Regnvatten kommer inte in och beläggningen påverkas av konstant saltkondens på undersidan av bron.

Ytan rengördes och behandlades med ZINGA.